Kontakt

Info ja meedia:
Hegri Narusk
SA Põlvamaa Arenduskeskus
tel: 512 9072
e-post: hegri.narusk@polvamaa.ee

Laat:
Diana Plakso
SA Põlvamaa Arenduskeskus
tel: 527 5899
e-post: diana.plakso@polvamaa.ee

Projektijuht ja reklaam:
Kaisa Tammoja
SA Põlvamaa Arenduskeskus
tel: 510 9433
e-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee

Programm ja töötoad:
Kristi Kahu
SA Põlvamaa Arenduskeskus
tel: 5554 3907
e-post: kristi. kahu@polvamaa.ee

 

 

Ökofestivali korraldab SA Põlvamaa Arenduskeskus. Toetavad Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit ning Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu fond meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”.

SAPA